Bestanden / Downloads


Bestand Downloaden
nieuwsbrief 2
Donateurs formulier - het te gebruiken rekeningnummer is:
NL97 RABO 0149 8667 04
donateur worden.doc
Interview PZC - Interview met Patrica en Anjo int.pzc.jpg
Nieuwsbrief#3 nieuwsbrief 3.pdf
Nieuwsbrief 4 - Nieuwsbrief 4 nieuwsbrief 4.pdf
Nieuwsbrief - De eerste nieuwsbrief van Huize JoliAnde nieuwsbrief HJ1.pdf
nieuwsbrief 2 nieuwsbrief2.pdf
Sponsorformulier - het te gebruiken rekeningnummer is:
NL97 RABO 0149 8667 04
Sponsoring.doc
Vrienden van..formulier - Het te gebruiken rekeningnummer is:
NL97 RABO 0149 8667 04
Vrienden van Joliande.doc
Vrijwilligers formulier Vrijwilligers.doc
Interview Zij en Zeeuws 1 - Interview met Anjo, de mama van Anniek Zij_en_Zeeuws, Anjo1.pdf
Interview Zij en Zeeuws 2 - Vervolg interview met Anjo Zij_en_Zeeuws, Anjo2.pdf